GADAJĄCY PIES, NR. 27

MŁODZI OBLEŚNI NA GADAJĄCYM PSIE, NR. 27

Video: Wróż Mieczysław, Agata Kus, Marcin Świetlicki

 

Gadający Pies – pismo mówione prowadzone przez Piotra Bikonta i Macieja Piotra Prusa. Impreza odbywa się co miesiąc w krakowskim klubie Piękny Pies od drugiej połowy 2010 roku. W skład redakcji, poza prowadzącymi, wchodzą Aleksander Janicki, Edward Pasewicz, Andrzej Pilichowski Ragno, Jorgos Skolias i Marcin Świetlicki.

Do pojawienia się na scenie „Gadającego Psa” zapraszani są głównie przedstawiciele środowisk artystycznych i naukowych. Tematyka występów nie jest w żaden sposób ograniczona, a każdy z gości ma na zaprezentowanie się pięć minut[1]. Aby zasygnalizować upływ czasu, Prus wyłącza jedną ze swoich pięciu charakterystycznych, czerwonych żarówek za każdym razem po upływie 60 sekund. Zgaśnięcie wszystkich żarówek oznacza, że dana osoba wyczerpała swój czas.

Na każdy numer przypadają wystąpienia artystów muzycznych, performerów, poetów, pisarzy i naukowców. Stałymi uczestnikami są m. in. Marcin Baran, Piotr Bartula, Miłosz Biedrzycki, Wojciech Bonowicz, Paweł Głowacki, Lesław i Wacław Janiccy, Szymon Kloska, Olimpia Maciejewska w reprezentacji Galerii Olympia, Maciej Miezian i Jerzy Vetulani[2][3]. Gościnnie występowali m. in. Krzysztof Bielawski, Paulina Bisztyga, Wojciech Brzoska, Rafał Dutkiewicz[3], Antoni Gralak, Piotr Gruszczyński, Gaja Grzegorzewska, Janusz Iwański, Krzysztof Knittel, Ryszard Krynicki, Krzysztof Maćkowski, Robert Makłowicz, Andrzej Marzec, Czet Minkus, Marcin Oleś, Łukasz Orbitowski, Pablopavo, Zbigniew Pasek, Magda Piskorczyk, Mateusz Pospieszalski, Tomasz Schimscheiner, Kamil Sipowicz,Krzysztof Skiba, Stanisław Sojka, Krzysztof Ścierański, Krzysztof Varga i Adam Ziemianin.

W listopadzie 2011 roku w ramach festiwalu Transsmisja numer „Gadającego Psa” przemianowano na „Gadającą Sukę”, która została poświęcona kobietom[4]. Pismo zawiesiło działalność na okres kwiecień–grudzień 2012. Reaktywacja nastąpiła w styczniu 2013.

Magazyn został nominowany do nagrody Kulturalne Odloty w kategorii „Wydarzenie Roku 2011”[2].

W listopadzie 2013 odbyła się premiera międzynarodowej wersji „Gadającego Psa” – „The Talking Dog”. Wydarzenie, będące bytem niezależnym od oryginalnego magazynu, miało służyć integracji różnych społeczności krakowskich, niekoniecznie polskojęzycznych. Jego prowadzącymi byli David McGirr i Kevin Patrick Cullen. Zostały w nim zachowane najważniejsze zasady z edycji polskiej, jedyną istotną różnicą był język. „The Talking Dog” prowadzony był po angielsku[5][6]. Pismo zakończyło działalność po dwóch wydaniach.

momo2 mo3