PROJEKT POLOWANIE

POLOWANIE. GŁÓWNA ODSŁONA. 13-22.03.2015

Szanowni Państwo!

Wernisaż wystawy już 13 marca o godz. 19:00 przy ul. Romanowicza 4 w Krakowie.

Ekspozycja zostanie zbudowana w postindustrialnej przestrzeni fabryki. Jak odnajdzie się w niej temat relacji człowieka z naturą, człowieka-łowcy? Przyjdźcie i zobaczcie koniecznie!

Kolejne wydarzenia już 21 i 22 marca w Pauza In Garden przy MOSie (Kraków, ul. Rajska) –> warsztaty z etnobotanikiem Markiem Styczyńskim, dwa wykłady profesorów nauk przyrodniczych o “za” i “przeciw” łowiectwu oraz panel dyskusyjny z udziałem myśliwych i przeciwników łowiectwa.

Łowiectwo i jego interpretacje to pole, na którym uwidacznia się aktualny stan relacji człowieka z jego środowiskiem naturalnym. Dawniej polowanie stanowiło podstawę ludzkiej egzystencji. Dziś, wyzute z tej roli, pozbawione całkowicie znaczenia gospodarczego –dlaczego wciąż jest podtrzymywane?

Myśliwi podkreślają potrzebę kontrolowania populacji zwierząt łownych i opieki nad nimi. Regulują, selekcjonują, rozmnażają, uzupełniają, karmią. Stoją na straży równowagi ekologicznej, samodzielnie definiując jej kategorie. Łowiectwo to jednak nie samo gospodarowanie zwierzyną – pod pojęciem tym mieści się cała bogato rozbudowana subkultura. Tradycje, zwyczaje, zasady etyczne, specyficzna estetyka – to wszystko pokazuje, że motorem działań/działalności myśliwych nie są tylko ekologiczne względy.

 

Dlaczego i jak konieczność życiowa została zastąpiona przez ideologię ekologiczną? Co sprawiło, że model stawiający człowieka w roli opiekuna przyrody stał się powszechnie przyjętym przez państwo i prawo?

Celem projektu jest pokazanie łowiectwa z różnych perspektyw i wzbudzenie publicznej debaty na jego temat. Chcemy przede wszystkim postawić wymienione tu pytania, niekoniecznie znaleźć na nie odpowiedź.