Polish Art Tomorrow

PAT to projekt artystyczno-badawczy, który stanowi próbę zobiektywizowania i upowszechnienia wiedzy o polskiej sztuce współczesnej, a przede wszystkim promocję najciekawszych polskich artystów m.in. za pomocą niniejszejplatformy internetowej.

W bazie znajdują się aktualnie profile niemal 200 artystów debiutujących po roku 2000, a rekomendowanych przez 26 partnerskich galerii, instytucji i organizacji. Baza jest otwarta na nowe wartościowe rekomendacje.

W najbliższym czasie platforma będzie także dostępna w wersji angielsko i niemiecko języcznej.

Ciągle pracujemy nad dopracowaniem funkcjonalności wyszukiwarki. Liczymy na opinie i uwagi, które pozwolą nam ją udoskonalać. / zespół PAT

POLISH ART TOMORROW Agata Kus

 

W dniu 20 listopada 2010 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy osobami reprezentującymi instytucje i organizacje z obszaru polskiej sztuki współczesnej. Większość z tych osób od blisko 30 lat zaangażowana była w budowę niezależnego obiegu sztuki w Polsce pod nazwą Żywa Galeria. Celem porozumienia było między innymi powołanie platformy badającej aktualny potencjał sztuki w Polsce.

Tradycja Żywej Galerii to niezwykła, a dotychczas mało eksploatowana energia autentycznego, oddolnego ruchu, wywodzącego się z niezależnych inicjatyw polskich galerii autorskich, których liderami byli najczęściej artyści i teoretycy sztuki. Ruch ten ma dodatkową wartość historyczną, gdyż rodził się w latach 70-tych i 80-tych, jeszcze podczas panowania w Polsce systemu komunistycznego, w podzielonej żelazną kurtyną – Europie.

 

Etapem przygotowawczym, mającym na celu wszczęcie dyskusji nad kondycją i obecną sytuacją środowisk artystycznych w Polsce oraz ich konsolidację, był projektKonferencja Polska Biennale, którego zasadniczą częścią była zorganizowana w Poznaniu we wrześniu 2012 roku konferencja z udziałem przedstawicieli instytucji i organizacji artystycznych z całej Polski.

Na bazie porozumienia Polska Biennale oraz cyklu 6 konferencji, które odbyły się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat z inicjatywy Sławomira Sobczaka i Tomasza Wendlanda powstał pomysł powołania nowego projektu Polish Art Tomorrow.

Polish Art Tomorrow to projekt badawczy, którego celem jest stawienie pytań o tożsamość sztuki polskiej, w zakresie lokalnym i globalnym oraz próba jej zdefiniowania. Ostatnie takie badanie zostało przeprowadzone na przełomie wieków (XX i XXI). W czasie dynamicznych zmian zachodzących w sztuce tamte badania wydają się być już anachroniczne.

Sztuka jako forma ekspresji oraz coraz częściej także narzędzie badania rzeczywistości jest doskonałym obszarem do kreowania krytycznej refleksji nad kulturowym osadzeniem współczesnego człowieka i nie może być ograniczana w żaden sposób, ani instytucjonalnie, ani autorytarnie.

Platformę tworzy zespół ekspertów wskazanych przez galerie i inne organizacje zrzeszone w porozumieniu Polska Biennale, a zajmujące się badaniem lokalnych zasobów sztuki najnowszej. Poszczególni członkowie zespołu są odpowiedzialni za wyłonienie najciekawszych postaw twórczych ze swojego środowiska (nie tylko geograficznego) i określenia ich właściwego miejsca na scenie artystycznej. Platforma Polish Art Tomorrow jest organizacją non-profit i oparta jest na demokratycznych regułach organizacyjnych. Lista organizacji i instytucji rekomendujących nie jest listą zamkniętą. Do projektu mogą zgłaszać się nowe instytucje, a dotychczasowe podmioty rekomendujące mogą na bieżąco zgłaszać rekomendacje nowych interesujących artystów.

Zebranie wszystkich lokalnych tendencji pozwoli stworzyć mapę rozwoju myśli twórczej w Polsce i zredagować prognozy ich redefinicji. Częściowe wyniki badań zostaną zaprezentowane podczas cyklicznych wystaw Polish Art Tomorrow, które będą się odbywać na przestrzeni kilku najbliższych lat w znaczących galeriach w Polsce i na świecie. Pierwszą odsłoną projektu Polish Art Tomorrow jest wystawaGranice Globalizacji (The Limits of Globalisation) prezentowana w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w czasie 4. edycji Mediations Biennale, największej tego typu imprezie w Europie Środkowej.

Projekt Polish Art Tomorrow to próba zobiektywizowania i upowszechnienia wiedzy o polskiej sztuce współczesnej za pomocą internetowej platformy – bazy artystów uczestniczących w projekcie [www.arttomorrow.pl]. Baza stanowiąca kompendium wiedzy dla kuratorów z Polski i zagranicy na temat artystów polskich debiutujących po roku 2000 liczy obecnie ponad 200 artystów i cały czas jest rozbudowywana.